Forex Trading

Re: Popatrzcie tu: kogo przejęliśmy: BIZGATE Aviation 2 Forum

W oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska. Podmiot ten na stałe współpracuje z zakładami wojskowymi, prowadzi m.in. Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji oraz potencjalne korzyści finansowe jakie pośrednio za pośrednictwem RSY sp.

Dokumenty Spółki

  1. W oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska.
  2. Prawidłowy tekst w całości poniżej.
  3. • raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
  4. • raport roczny za 2021 r.
  5. – 30 maja 2023 roku;• raport okresowy za I kwartał 2022 r.

W dniu 16 grudnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje FOMCozpoczyna dwudniową sesję – czego się spodziewać o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS. W dniu 14 marca 2023 r.

Informacje handlowe

Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO. Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu udziałów spółki. Wchodzenie na rynki zagraniczne i zdobywanie nowych partnerów biznesowych stanowi element rozszerzenia dotychczasowej Brytyjski Fundusz który ma na celu wykorzystać zmienność Crypto podnosi $50 000 000 działalności Emitenta. W ocenie spółki ewentualne wejście w życie powyższej umowy będzie mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Z uwagi na trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą Sundragon nie może informować o szczegółach wojskowych zleceń.

BIZGATE-AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktualnie firma zatrudnia 1 (2011) osób. Jego „całkowite aktywa odnotowane wynoszą wzrost z 40429,84%. Zarząd Sundragon S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informację o rezygnacji Wiadomosci forex z funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Dominiczak oraz Pana Grzegorza Wrona z dniem 20. Rezygnacje zostały złożone z uwagi na inne zobowiązania. • raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

Thorium Space zaprezentuje strategię biznesową 21 maja

Dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS. Zarząd spółki Sundragon S.A. Z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za 3. Z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za 4.

BIZGATE-AVIATION SP. Z O.O.

Dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 24 sierpnia 2023 r.

Dojazd do Bizgate-Aviation Sp. z o.o.

Związane jest to również z działalnością spółki córki RSY (Sundragon ma w niej 100%), która remontuje dla wojska silniki do czołgów, samobieżnych wyrzutni rakietowych czy bojowych wozów piechoty. W wyniku wojny na Ukrainie firma RSY jest pod ochroną kontrwywiadowczą, dodał. Jest spółką w Polska z główną siedzibą w Wrocław. Działa w sektorze Produkcja statków powietrznych i części do nich. Spółka została założona 22 sierpnia 2011.

– 30 kwietnia 2024 roku;• raport okresowy za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 roku;• raport okresowy za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 roku;• raport okresowy za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 roku. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % akcji na ZWZA RSY S.A. W dniu 5 czerwca 2017 roku RSY S.A.

Dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 29 czerwca 2022 r. Dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Związku z nowymi kontraktami RSY zwiększa zatrudnienie aby móc je zrealizować. Celem podpisania listu intencyjnego jest sformalizowanie rozmów dotyczących warunków zawarcia umowy nabycia udziałów w Spółce, w której docelowo większościowym udziałowcem posiadającym 80% udziałów byłby Emitent. Z siedziba w Warszawie na podstawie Art.399 w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Warszwawie. Zapamiętaj moje dane w tej przeglądarce podczas pisania kolejnych komentarzy. Adam Januszko został powołany na prezesa pod koniec 2022 r.

Dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 30 grudnia 2020 r.

W dniu 14 stycznia 2021 r. Dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość szóstego działu KRS. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki RSY S.A. Publikacja raportu z dzałalności emitenta za IV kwartał 2016 roku RSY S.A. Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów _m.in. T-72 i PT-91 Twardy, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *